Thông tin chung METAL & WELD 2022

Triển lãm Quốc tế Công nghệ Hàn cắt và Gia công kim loại Việt Nam - METAL & WELD 2022, diễn ra từ ngày 02 – 05/11/2022 tại (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

BAN TỔ CHỨC

ĐỒNG HÀNH CÙNG TRIỂN LÃM